Concepția adventistă despre Creație

Concepția adventistă despre Creație

Cât I-a luat lui Dumnezeu să creeze tot ceea ce vedem în jurul nostru? Pastorul Ted Wilson, președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, prezintă adevărurile de fundamentale ale Bibliei care susține convingerea noastră nr. 6. Parcurgeți împreună cu pastorul Wilson Geneza 1 și 2, subliniind interpretarea ei literală ca fiind un…

Read MoreLong right arrow

Serviciul de la sanctuar și neprihănirea prin credință partea a 3-a

Ce s-a întâmplat cu jertfirea animalelor, menționată în Vechiul și Noul Testament? Pentru a încheia seria despre Hristos și lucrarea Sa în Sanctuarul ceresc, pastorul Ted Wilson discută despre lucrarea de mijlocire a lui Isus și despre modul în care ea ne oferă posibilitatea de a experimenta mântuirea. Când ne cerem iertare, El ne acoperă…

Read MoreLong right arrow

Serviciul de la sanctuar și neprihănirea prin credință partea a 2-a

Ce face Isus chiar acum în Ceruri? În această săptămână, pastorul Ted Wilson, președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, detaliază fundamentul biblic din spatele convingerii adventiste nr. 24, „Lucrarea Domnului Hristos în sanctuarul ceresc”, concentrându-se asupra modului în care slujirea lui Isus în cer, așa cum este descrisă în Evrei 8:2,…

Read MoreLong right arrow

Serviciul de la sanctuar și îndreptățirea prin credință – partea 1

Ar putea face Isus mai mult decât să pregătească un loc în Rai? Poate că mai sunt multe de pregătit. Pastorul Ted Wilson, președinte al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, vorbește despre sanctuarele de pe pământ și din cer care sunt descrise în Scriptură.

Read MoreLong right arrow

Cum interpretăm Biblia

Pentru a-L auzi cu adevărat pe Dumnezeu vorbind, trebuie să ne apropiem de Scripturi crezând că ele sunt într-adevăr revelația supremă, infailibilă și cu autoritate a voinței Sale. Astăzi, vedem în unele locuri o lipsă de înțelegere a Bibliei și a modului de interpretare a acesteia, precum și un adevărată ostilitate față de Cuvântul lui…

Read MoreLong right arrow

Cine este Dumnezeu?

Pentru cei care se bazează doar pe înțelepciunea umană, Dumnezeu este un mister. Cum putem ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeu?

Read MoreLong right arrow

Ce se întâmplă când murim?

Pastorul Ted Wilson, președintele Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, analizează ce se întâmplă atunci când o persoană moare și despre confuzia pe care a adus-o diavolul cu privire la acest subiect.

Read MoreLong right arrow

Mission Refocus

În calitate de adventiști de ziua a șaptea, în aceste ultime zile ale istoriei Pământului, suntem chemați să îndeplinim o misiune specială pentru Dumnezeu. Suntem aleși pentru misiune pentru a proclama mesajele celor trei îngeri, o misiune care va fi îndeplinită prin Duhul Sfânt, în ciuda atacurilor actuale și viitoare.

Read MoreLong right arrow

Profeții împlinite, partea a 2-a

Primii credincioși ai Mișcării Advente așteptau cu nerăbdare apropiata revenire a lui Hristos și le-au împărtășit această veste uimitoare altora. Dar, din nou, au fost sortiți dezamăgirii. Hristos nu a revenit pe 22 octombrie 1844, așa cum se așteptau. Însă chiar și această dezamăgire imensă a fost prevestită în Scriptură.

Read MoreLong right arrow

Profeții împlinite partea 1

William Miller și alții au studiat cronologia de 2.300 de zile, cea mai lungă profeție din Biblie, și au realizat că ea s-a împlinit cu exactitate, până în acel moment. Printre aceste date semnificative se numără botezul lui Isus și omorârea lui Ștefan.

Read MoreLong right arrow