Statistici

BISERICI, GRUPE, APARTENENȚĂ

Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2021

Biserici95,297
Grupe72,975
Membri ai bisericilor21,912,161
Nou adăugați1,069,234

Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2020

Biserici92,876
Grupe72,562
Total aderări21,723,992
Nou adăugați803,430

DENOMINATIONAL EMPLOYEES

Summary of Statistics as of December 31, 2020

Pastori hirotoniți, activi (cu normă întreagă și cu normă parțială)20,924
Totalul angajaților activi (cu normă întreagă, cu normă parțială, ocazionali)322,120

MISIUNE ÎN LUME

Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2020

Țări și zone ale lumii recunoscute de Organizația Națiunilor Unite235
Țări și zone ale lumii în care este stabilită lucrarea adventistă de ziua a șaptea212
Limbi utilizate în publicațiile și lucrarea orală adventistă de ziua a șaptea535
Divizii13
Uniuni de Conferințe63
Uniuni de Misiuni60
Conferințe ale Uniunii Bisericilor11
Misiuni ale Uniunii Bisericilor4
Conferințe locale418
Misiuni locale313

PROGRAM EDUCAȚIONAL

Total școli9,419
Instituții de învățământ universitar118
Instituții de formare a muncitorilor38
Școli gimnaziale2,640
Școli primare6,623
Total înscrieri2,023,844
Instituții de învățământ superior160,997
Instituții de formare a muncitorilor7,159
Școli gimnaziale587,283
Școli primare1,268,405

INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Industrii alimentare22

DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Spitale și sanatorii229
Azile de bătrâni și centre de bătrâni129
Clinici și dispensare1,475
Clinici stomatologice128
Orfelinate și case de copii15
Vizite de internareover 1 million
Vizite în ambulatoriuover 21 million

CENTRE MEDIA

Centre media18

ACTIVITATEA EDITORIALĂ

Case de editură și filiale57
Evangheliști cu literatură, cu normă întreagă acreditați și autorizați, stagiari, cu jumătate de normă22,258
Evangheliști cu literatura, doar acreditați și licențiați5,261
Limbi utilizate în publicații342
Limbi utilizate în emisiuni313
Limbi și dialecte folosite în activitatea de comunicare orală496

AGENȚIA ADVENTISTĂ DE DEZVOLTARE ȘI AJUTORARE (ADRA)

Țări și zone ale lumii în care ADRA este prezentăover 130
Total proiecte finanțate1,506
Beneficiari ai proiectelor20,777,127

Pregătit de Biroul de Arhive, Statistică și Cercetare, Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea
Actualizat la 14 februarie 2022