Organizare

Organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este de tip reprezentativ. O astfel de formă de organizare bisericească recunoaște autoritatea cu care sunt investiți credincioșii, acționând de la nivelul inferior către cel superior, autoritatea și responsabilitatea conducerii derivând chiar din acest corp electoral. Responsabilitățile executive sunt delegate instituțiilor reprezentative și conducătorilor.

Forma de conducere reprezentativă adoptată de Biserica Adventistă este structurată pe patru niveluri, de la membru la organizația mondială: 

 1. Biserica locală – un grup organizat de credincioși
 2. Conferința locală – un grup organizat de biserici dintr-un anumit teritoriu
 3. Uniunea de conferințe – un grup de conferințe în cadrul unei țări
 4. Conferința Generală – sau structura globală, reprezintă Biserica Adventistă ca și organizație mondială prin intermediul uniunilor. Uniunile sunt elementele constituente ale Conferinței Generale care trimit delegați la sesiunea sa.

Organizația la nivel global este împărțită în regiuni administrative. În prezent biserica are 13 diviziuni complet operaționale, stabilite și functionând ca secțiuni ale Conferinței Generale.

Conferința Generală reprezintă biserica mondială și constituie, atunci când este în sesiune, împreună cu delegați din intreaga lume (așa cum se întâmplă la fiecare cinci ani), cea mai înaltă autoritate a organizației bisericii.

Conferința Moldova este, deci, forma de reprezentare a tuturor bisericilor din zona celor opt județe ale Moldovei: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea.

Conferința Moldova este organizată astfel: în fruntea Conferinței sunt aleși 3 Administratori (Președinte, Secretar și Trezorier); diferite Departamente slujesc diferitele nevoi ale bisericilor (Asociația Pastorală, Comunicare, Educație, Școala de Sabat, etc.); iar la nivel zonal sunt diferite Organizații/Instituții care își oferă serviciile pe diferite arii de activitate.

Administratori

Președinte

Președintele Conferinței Moldova este primul administrator și se raportează la Comitetul executiv al Conferinței Moldova în consultare cu secretarul și trezorierul Conferinței Moldova.

Președintele Conferinței Moldova actionează ca președinte al Adunarii generale și al Comitetului Executiv și slujește în interesul general al Conferinței Moldova după cum hotărăște Adunarea Generala și Comitetul Executiv.

Președintele reprezintă organizația atât în cadrul bisericii cât și în relațiile cu instituțiile statului sau cu alte persoane fizice și juridice.

În activitatea sa de conducere, președintele aderă la reglementările Uniunii de Conferințe din România, Diviziunii Euro-Africa și Conferinței Generale, și lucrează în armonie cu Comitetul Uniunii de Conferințe și în strânsă consultare cu administratorii Uniunii de Conferințe.

Preşedinte: pastor Tiberiu Nica

Secretar

Secretarul Conferinței Moldova, slujește sub conducerea Comitetului Executiv și este vicepreședinte al Comitetului Executiv.

Reprezintă instituţia şi oferă informaţii în comitetele de lucru, în faţa bisericilor locale şi a membrilor Conferinţei Moldova.

Secretar: pastor Asaftei Mugurel

Trezorier

Trezorierul Conferinței Moldova este răspunzător de asigurarea conducerii financiare în cadrul organizației, ceea ce include, dar nu se limitează la, primirea, păstrarea și cheltuirea de fonduri în armonie cu hotărârile Comitetului Executiv.

 • Coordonează compartimentul financiar-contabil și administrativ
 • Aprobă plățile în limita bugetului și conform hotărârilor Comitetului Conferinței
 • Urmărește respectarea legislației și a regulamentului financiar
 • Urmărește execuția bugetară. Studiază permanent fenomenele financiare.
 • Analizează rapoartele financiare și ia măsurile necesare în vederea îmbunătățirii situației financiare
 • Pregătește raport și prezintă Comitetului Conferinței propuneri pentru orice problemă financiară
 • Dispune, urmarește, verifică, semnează și înaintează la termenele stabilite rapoartele financiare către Uniunea de Conferințe

Trezorier:  pastor Avrămiea Liviu

Departamente

Școala de Sabat și Lucrare Personală

Şcoala de Sabat – reprezintă principalul sistem de educaţie religioasă a membrilor bisericii ținând cont de contextul cultural, resurse şi posibilități de instruire al liderilor.

Misiunea specifică a Departamentului Şcolii de Sabat este să distribuie studiile biblice ale Şcolii de Sabat pentru toate categoriile de vârstă, să asigure planuri pentru programul Şcolii de Sabat, ţinând cont de contextul cultural, precum şi resurse şi un sistem de instruire pentru instructorii Şcolii de Sabat, şi să stimuleze dărnicia, pentru misiune, în cadrul Şcolii de Sabat.

Departamentul Lucrarea Personală asigură resurse şi instruieşte membrii bisericii pentru a‑şi uni eforturile cu pastorii şi slujbaşii, în vederea proclamării finale a Evangheliei mântuirii prin Hristos. Scopul acestui departament este de a înrola fiecare membru în serviciul activ de câştigare de suflete pentru Dumnezeu.

Director Departament Şcoala de Sabat și Lucrare Personală: pastor Burlacu Ovidiu

Articole asemănătoare externe:

Materiale de studiu; Sabbath School GC Department

Asociația Pastorală

Personalul Asociaţiei Pastorale deserveşte întreaga biserică în lucrarea cu pastorii, soţiile lor şi prezbiterii bisericilor locale. Acordăm prioritate scopurilor Evangheliei şi oferim mijloace pentru îndeplinirea lor.

Asociaţia Pastorală işi propune prin activitătile ei sa ii ajute pe pastori in dezvoltarea personala, consiliere si sfatuire, ii conduce la o relatie vie cu Dumnezeu si la un simtamant mai puternic al valorii de sine, le intareste autoritatea in teritoriu si credinta in vremuri de conflict si dispute doctrinale. Faciliteaza castigarea de suflete, hranirea si instruirea lor. Promoveaza in randul pastorilor proiecte si metode care ajuta la vestirea adevarului mantuitor si aducerea roadelor in hambarul ceresc.

De asemenea acest departament sprijină și ajută soțiile de pastori în împlinirea lucrării lor alaturi de pastori si ofera mijloacele necesare in indeplinirea rolului lor de colaboratoarere in lucrare.

Departamentul are în atenție întreaga familie pastorală pentru a o echipa cu toate mijloacele necesare în vederea unei slujiri eficiente.

Secretar Asociaţia Pastorală: pastor Luncanu Ovidiu

Tineret

Credem că fiecare om are valoare şi de aceea trebuie să învețe respectul pentru cei din jurul său, şi faţă de sine.

Noi credem că Dumnezeu este cel care a creat totul şi a pus în lucrurile create lecţii utile fiecăruia dintre noi. Aceasta ne determină să încercăm să protejăm cât mai mult mediul înconjurător şi să îi îndemnăm pe alţii să facă acest lucru, realizând o serie de proiecte ce constau în curăţarea parcurilor sau a albiilor unor râuri, amplasarea de hrănitoare pentru păsări, plantarea unor puieţi…

Ne bucurăm să fim înconjuraţi de oameni care ştiu cu adevărat să se minuneze de viaţă, fapt pentru care organizăm tabere, concursuri şi ieşiri în natură în cadrul cărora participanţii să redescopere efectul benefic al jocului, să-şi descopere noi hobby-uri şi să-şi folosească creativitatea în realizarea de activităţi cât mai variate.

Noi credem că cea mai bună dovadă de a dovedi că îţi pasă de cei de lângă tine este implicarea. De aceea realizăm proiecte care să răspundă direct nevoilor celor care trăiesc alături de noi: consiliere pentru adolescenţi şi tineri, ajutorarea unor localităţi sărace din ţară prin realizarea de activităţi concrete: construirea sau repararea unei case, zugrăvirea unei şcoli, acordarea de consultaţii medicale gratuite; adoptarea unor bunici dintr-un azil de bătrâni pe care nu-i mai vizitează nimeni şi lista ar putea continua.

Dacă şi tu crezi şi vrei aceleaşi lucruri, te așteptăm, eşti binevenit!

Director Departament Tineret: pastor Dorin Cristea

Departamentul Tineret este principalul susținător al Asociației Tinerilor Adventiști și cu sprijinul acestora al cluburilor de Companioni, Exploratori și Licurici

Asistent Director Companioni: pastor Chirileanu Daniel

Clubul de Exploratori:

Exploratorii sunt o organizație internațională cu peste 2.000.000 de membri care promovează dezvoltarea deplină a tinerilor începând de la cele mai mici vârste. “Exploratori pentru viitor” este un program performant de dezvoltare pentru copiii cu vârsta între 11-15 ani susținut de Departamentul Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

 • Programul de Exploratori dezvoltă o gamă largă de abilități precum:
 • Abilități de camping și supraviețuire
 • Pregătirea adecvată pentru activități de conducere / leadership
 • Abilități sociale și de implicare în comunitatea locală prin activități de informare, instruire în vederea pregătirii de hrană pentru săraci, colectarea de alimente pentru persoanele defavorizate, curățarea și întreținerea parcurilor, vizitarea și încurajarea persoanelor în vârstă și multe altele.
 • Abilități vocaționale prin pregătire interactivă într-o varietate de domenii: recreative, artistice, supraviețuire în natură și altele, toate finalizate cu premii (onoruri) acordate pentru îndeplinirea cu succes a modulelor de instruire.

Particularitatea programului de instruire al exploratorului constă în faptul că în timp ce sălile de clasă clasice au 10-30 de elevi pe profesor, exploratorii au la nivel internațional fiecare alocat câte cel puțin câte un instructor!

Programul se adresează copiilor care se află în clasa a cincea (a V-a) sau echivalentul acesteia până la clasa a opta (a 8-a). Cei din clasele a V-a și a VI-a sunt adesea denumiți „Ucenici”, iar adolescenții din clasele a VII-a și a VIII-a poartă titlul de „Călători”.

Asociat acestora este programul “Școala Liderilor” care este destinat elevilor de liceu (clasele 9-12).

Oportunitățile de voluntariat sunt deosebite și oferă și adulților posibilitatea de a se implica în activitățile pentru tineri, de a dezvolta relații de prietenie și dezvoltare personală, de a afla mai multe despre creația lui Dumnezeu și de a-și îmbunătăți abilitățile de formare.

Asistent Director Exploratori: pastor Huean Olivian

Clubul de Licurici:

Mai mult de un milion de copii din întreaga lume au descoperit unul dintre cele mai distractive, creative și creștine cluburi create vreodată pentru ei: Clubul de Licurici

Clubul Licuricilor este un club cu programe centrate pe implicarea copiilor în activități de dezvoltare spirituală alături de părinți. Clubul Licuricilor este conceput pentru a stimula curiozitatea în continuă creștere a copiilor pentru lumea înconjurătoare.

Cluburile Licuricilor aventurieri sunt formate din copii cu vârste cuprinse între 6-9. Cluburile oferă săptămânal activități construite pe domenii de activitate (specializări) pentru a acoperi nevoile psihologice ale diferitelor grupuri de vârstă preșcolară. În același timp, cluburile oferă părinților oportunități de instruire în domeniul educației parentale, deprinderea unor activități comune ale părinților și copiilor, precum și crearea unor relații speciale între ei și cu Dumnezeu.

Leadership printre licurici

Pentru a promova spiritul de aventură într-o manieră profesională și printre licurici, toți liderii cluburilor de licurici sunt acreditați în urma unui stagiu de pregătire în leadership pentru licurici. În general, liderii sunt părinții sau mentorii copiilor care participă la activitățile clubului. În sesiunile de instruire, liderii cluburilor de licurici doresc să maximizeze eforturile de dezvoltare spirituală, de dezvoltare a relațiilor dintre copii și părinți și crearea unei legături puternice de încredere în Dumnezeu.

Activitățile licuricilor

Programul include activități specifice vârstei, care-l implică atât pe părinte, cât și pe copil în activități recreaționale și educative, după o programă anuală și un curriculum practicat de cluburi la nivel internațional. Programa este realizată de un colectiv de specialiști experimentați dintr‑o perspectivă spirituală. La final, programa de licurici este continuată cu un nou stadiu după îndeplinirea condițiilor de promovare. Cei care îndeplinesc cerințele de club pot primi o serie de insigne care atestă specializarea lor în mai bine de 80 de domenii de activitate ale copiilor. La finalul celor patru ani de implicare licuricii vor putea participa mai departe la Cluburile de Exploratori, specifice dezvoltării spirituale și vârstei lor.

Asistent Director Licurici: pastor Apostol Dragoș

Comunicare

Comunicarea joacă un rol important în înlăturarea prejudecăţilor şi cunoaşterea preocupărilor reale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea pentru a nu fi confundaţi cu alte denominaţiuni.

Comunicarea

 • arată lumii cine suntem
 • exprimă ceea ce facem pentru cei din jurul nostru
 • promovează transparenţa, încrederea, unitatea bisericii
 • dezvoltă capacitatea membrilor de a comunica
 • duce la ameliorarea situaţiilor de criză

Viziunea

De a comunica o imagine autentică a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi a învăţăturilor sale atât în interiorul cât şi în exteriorul acesteia prin căi de comunicare diverse şi actuale.

Misiune

Adventiştii comunică speranţă, concentrându-se pe o viaţă deplină în Hristos.

Director Departament Comunicare: pastor Cocea Cosmin

Viața de familie

Obiectivul principal al Departamentului Viaţa de familie este să întărească familia pentru a deveni un centru de promovare a uceniciei. Familia a fost întemeiată de Dumnezeu la creaţiune ca instituţie umană fundamentală. Ea formează cel dintâi cadru în care sunt însuşite valorile şi în care se dezvoltă capacitatea stabilirii de relaţii apropiate cu Dumnezeu şi cu celelalte fiinţe umane.

Departamentul Viaţa de familie este o lucrare a harului care recunoaşte învăţăturile biblice privitoare la familie ca fiind normative şi înalţă idealurile lui Dumnezeu cu privire la viaţa de familie. În acelaşi timp, această lucrare contribuie la înţelegerea experienţelor marcante ale indivizilor şi familiilor din această lume decăzută. Astfel, Departamentul Viaţa de familie are ca obiectiv să ajute familiile să înainteze spre idealurile divine, în timp ce contribuie la răspândirea Evangheliei harului mântuitor al lui Dumnezeu şi a făgăduinţei dezvoltării prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt.

Departamentul Viaţa de familie se concentrează pe relaţiile dintre oameni. Este preocupat de nevoile cuplurilor căsătorite, de nevoile părinţilor şi copiilor, de nevoile familiei, ale celor necăsătoriţi şi ale tuturor membrilor cercului mai larg al familiei, în condiţiile trecerii acestora prin etapele previzibile de dezvoltare şi ale luptei cu schimbările neaşteptate din viaţă.

Departamentul Viaţa de familie întăreşte şi încurajează familiile sănătoase. Responsabilii acestui departament ajută la construirea şi menţinerea unor relaţii de familie puternice, deoarece recunoaşte că familiile creştine sănătoase produc membri puternici pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi constituie o mărturie atrăgătoare pentru societate. Departamentul Viaţa de familie promovează înţelegerea, acceptarea şi dragostea în interiorul familiei şi în familia lărgită a lui Dumnezeu şi încurajează reconcilierea şi vindecarea conflictului dintre generaţii, promise în solia lui Ilie din Maleahi 4,5.6. El oferă speranţă şi sprijin celor răniţi prin abuz, din cauza familiilor dezbinate şi a relaţiilor rupte. Departamentul Viaţa de familie cultivă competenţa şi priceperea în diverse domenii necesare în relaţiile interpersonale. Departamentul oferă ocazii de dezvoltare prin educarea şi îmbogăţirea vieţii de familie. El încurajează indivizii, cuplurile căsătorite şi familiile, ca atunci când este necesar, să recurgă la serviciile de consiliere.

O slujire corespunzătoare a familiei trebuie să cuprindă: consiliere premaritală pentru toate cuplurile înainte de căsătorie; ocazii pentru întărirea vieţii de familie: educarea părinţilor, în special pentru cei rămaşi văduvi şi a familiilor cu părinţi vitregi; instruirea familiei pentru evanghelizare în familie şi constituirea de familii‑suport pentru a le ajuta pe cele cu nevoi speciale.

Director dep. Viaţa de Familie: pastor Trenchea Cristian

Educație

Educaţia este pentru adventiştii de ziua a şaptea, ca şi pentru majoritatea creştinilor, unul dintre cele mai importante domenii ale vieţii. În familie, în biserică şi mai ales în instituţiile şcolare, educaţia joacă un rol deosebit de important în pregătirea omenirii pentru viaţã. Educaţia creştină este un subiect care a reţinut atenţia şi interesul bisericii adventiste încă de la începutul ei. Departamentul Educație, pe lângă gestionarea rețelei miilor de școli din întreaga lume, investește în formarea copiilor și a tnerilor pentru viață prin organizarea de olimpiade, seminare pentru copii și părinți, instruiri, consiliere, asistență.

Educația adventistă

 • Educaţia adventistă apreciază standardele internaţionale privitoare la învăţământ, dar urmăreşte cu prioritate standardele bisericii.
 • În timp ce educaţia în contextul secular urmăreşte ca elevul să aibă note bune pentru un viitor bun, educaţia creştină pune accentul pe serviciu, pe slujire.
 • Calitatea în educaţia adventistă nu este definită de ceea ce vor părinţii sau profesorii ci este stabilită prin descoperire divină.
 • „Educaţia este tot una cu mântuirea.” În şcolile noastre elevii şi studenţii trebuie să-şi dezvolte armonios trupul, mintea şi sufletul.
 • Adevărata educaţie este întipărirea acelor idei care vor înscrie în minte şi inimă cunoaşterea de Dumnezeu, Creatorul, şi a lui Isus Hristos, Răscumpărătorul. O astfel de educaţie va înnoi mintea şi va preschimba caracterul. Ea ne va face în stare să înţelegem glasul lui Dumnezeu.
 • Adevărata educaţie înseamnă mai mult decât a urma un şir de studii. Ea este mai cuprinzătoare. Ea cere creşterea bine cumpănită a tuturor puterilor trupului şi a însuşirilor minţii. Ea învaţă pe oameni iubirea şi temerea de Dumnezeu, şi este o pregătire pentru îndeplinirea în chip credincios a îndatoririlor vieţii.
 • Adevărata educaţie este o pregătire a puterilor corporale, spirituale şi morale, în vederea îndeplinirii oricărei datorii. Această cultivare va dăinui până în viaţa veşnică.
 • Adevărata educaţie este misionară. Suntem chemaţi în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor noştri şi scopul educaţiei noastre ar trebui să fie acela de a ne pregăti în vederea acestui serviciu.
 • „Adevărata educaţie nu înseamnă ca să sileşti suflete nepregătite, nesusceptibile să primească unele învăţături. Trebuie trezite forţele spirituale şi deşteptat interesul.” (Ellen G. White)

Obiective:

 1. Elevul să fie capabil de gândire critică și să-şi administreze bine talentele, să manifeste creativitate, să aprecieze frumosul, să respecte natura, să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi cercetare pentru a-şi practica vocaţia şi să continue să înveţe de-a lungul întregii sale vieţi.
 2. Elevii să demonstreze sensibilitate în relaţiile interpersonale, dezvoltând şi manifestând interes pentru bunăstarea celorlalţi.
 3. Elevii să practice obieciuri de viaţă care să demonstreze implicarea faţă de normele sănătăţii.
 4. Să răspundă chemării lui Dumnezeu în alegerea şi exercitarea unei profesii. Această alegere a carierei trebuie făcută ca să ajute societatea. Lumea seculară promovează educaţia în aşa fel încât elevii ajung, când vor fi mari, să se slujească pe ei înşişi.

Scop:

 • să-i ajute pe părinţi în educaţia copiilor
 • să trezească în tineri povara milioanelor de oameni ce pier
 • să-i aducă pe tineri direct sub influenţa salvatoare a lui Dumnezeu
 • să le ofere tinerilor posibilitatea de a glorifica pe Dumnezeu
 • să-i ajute pe tineri să stea tari împotriva ispitei
 • să ofere instruire în marile principii ale Cuvântului lui Dumnezeu
 • să ofere instruire diferită de cea a şcolilor comune
 • să împartă cunoaşterea adevărului
 • să modeleze mintea elevilor pentru şcolile mai înalte
 • să pregătească oamenii pentru viitor şi viaţa veşnică
 • să ofere posibilitatea de a învăţa ştiinţa
 • să salveze sufletele
 • să-i separe pe copiii adventişti de influenţele corupte ale lumii
 • să practice umilinţa.

Ideal:

 • un azil pentru tinerii grav încercaţi
 • o cetate de scăpare pentru tinerii ispitiţi
 • un model al cerului în menţinerea ordinii
 • o pildă pentru societate.

Director Departament Educație: pastor Trenchea Cristian

Isprăvnicie

Departamentul Administrarea Creștină a vieții (Isprăvnicie) – are în vedere folosirea înţeleaptă a tuturor bunurilor primite din partea lui Dumnezeu.

Conceptul ispravniviei cuprinde toate aspectele adânci şi semnificative ale vieţii, cum ar fi:

 • Isprăvnicia in folosirea timpului. “Răscumpărați vremea, caci zilele sunt rele” (Efeseni 5,16).„Timpul nostru ii aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipa este a Sa, iar noi ne aflam sub obligația cea mai solemna de a o folosi spre slava Lui. Dumnezeu nu va cere cu privire la nici un talant pe care ni l-a încredințat o socoteala mai stricta decât cu privire la timpul nostru” (Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p.342). Dumnezeu dăruiește fiecare clipa. Fiecare clipa este valoroasa si trebuie sa fie folosita bine, sau „răscumpărată”. Sabatul ne amintește într-o modalitate convingătoare de faptul ca Dumnezeu este proprietarul timpului.
 • Ispravnicia in folosirea banilor si a resurselor materiale – Biblia subliniaza legatura dintre administrarea banilor si calitatea vietii spirituale. Respectarea principiilor financiare biblice ne va aduce mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu este proprietarul tuturor resurselor noastre. Responsabilitatea noastra este aceea de a fi credinciosi in administrarea a suta la suta din tot ce avem. Administratorul credincios este responsabil pentru ceea ce are, indiferent ca este mult sau putin.
 • Ispravnicia in tratarea sanatatii. „Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sfant, care locuieste in voi si pe care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri?” (1 Corinteni 6,19). Acest text familiar ne aduce aminte de faptul ca suntem responsabili inaintea lui Dumnezeu de trupul nostru si de sanatatea pe care El ne-a dat-o. Ispravnicia in acest domeniu puncteaza grija fata de viata pretioasa pe care Dumnezeu ne-a oferit-o in dar.
 • Ispravnicia in tratarea mediului inconjurator. „Al Domnului este pamantul cu tot ce este pe el, lumea si cei ce o locuiesc!” (Psalmi 24,1).Tot ce exista in lume ii apartine lui Dumnezeu, dar El ne-a dat noua stapanirea asupra tuturor lucrurilor (Geneza 1,28). Este responsabilitatea noastra, ca administratori, sa tratam mediul inconjurator in asa fel incat sa nu stricam ceea ce Dumnezeu a creat pentru binele si fericirea omului.
 • Ispravnicia in relatii „Invatati-va sa faceti binele, cautati dreptatea, ocrotiti pe cel asuprit, faceti dreptate orfanului, aparati pe vaduva!” (Isaia 1,17). In virtutea termenilor ispravniciei noastre, avem o obligatie nu numai fata de Dumnezeu, ci si fata de oameni. Toate fapturile omenesti sunt indatorate fata de dragostea infinita a Mantuitorului, pentru darurile vietii. Hrana, imbracamintea si adapostul, trupul, mintea si sufletul – toate sunt rascumparate cu sangele Sau. Domnul Hristos ne-a facut raspunzatori fata de semenii nostri, si ne cheama, ca semn al recunostintei noastre fata de El, sa fim sensibili la nevoile semenilor nostril. El ne indeamna: „Slujiti-va unii altora in dragoste” (Galateni 5,13). „Ori de cate ori ati facut aceste lucruri unuia din acesti foarte neinsemnati frati ai Mei, Mie mi le-ati facut” (Matei 25,40). Domnul Isus ne-a amintit ca saracii vor fi intotdeauna cu noi, iar noi trebuie sa simtim o raspundere fata de ei, precum si fata de cei suferinzi si asupriti. Deoarece Dumnezeu ni i-a dat in grija pe semenii nostri, nu trebuie sa ne mire afirmatia ca lucrurile pe care le facem pentru ei le facem de fapt pentru El.

Singura modalitate ca banii, timpul, talentele, ocaziile favorabile si viata noastra sa fie bine folosite, este aceea de a le incredinta pe toate in mana lui Dumnezeu. Ca buni administratori, avem responsabilitatea sa folosim cu intelepciune, pentru slava Lui si binele nostru si al semenilor nostri, orice dar pe care il primim de la Tatal nostru ceresc.

Director Departament Administrarea Creștină a vieții (Isprăvnicie): pastor Avrămiea Liviu

Publicații

Departamentul Publicaţii este organizat pentru a coordona şi promova evanghelizarea cu literatură în Biserica.

Departamentul Publicaţii asistă celelalte departamente ale bisericii în promovarea, vânzarea şi distribuirea sau abonarea la reviste sau altă literatură misionară. Departamentul lucrează împreună cu pastorii şi alte departamente ale Bisericii pentru a plănui modalităţi sistematice pentru includerea membrilor bisericii în împlinirea acestor obiective.

„Sunt multe locuri în care vocea predicatorului nu poate să fie auzită, locuri în care se poate pătrunde doar prin publicaţiile noastre – cărţile, revistele şi broşurile care oferă din plin adevărurile de care au oamenii nevoie.” (Evanghelizarea prin literatură, pag. 4)

Responsabil departament Publicații: pastor Ovidiu Burlacu

Libertate Religioasă

Departamentul Libertate Religioasă promovează principiul libertății religioase pentru orice persoană care se confruntă cu situaţii de încălcare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului.

Principiul separării bisericii de stat a fost unul din principiile de bază ce au stat la baza fundamentării învăţăturii şi practicii bisericii.

Potrivit învăţăturii Sfintelor Scripturi, legitimitatea guvernelor civile este legată de problemele trecătoare ale vieţii iar bisericii i-a fost dată autoritatea spirituală asupra celor care şi-au declarat supunerea faţă de Dumnezeu.

În acest context ca biserică ne afirmăm loialitatea faţă de autoritatea civilă, ascultând cu sinceritate de legile sale,susţinem prin rugăciune pe cei afleţi în posturi de conducere dar în acelaşi timp ne susţinem prin mijloacele legale,dreptul de a ne închina lui Dumnezeu potrivit îndemnurilor propriei noastre conştiinţe şi a convingerilor religioase adoptate la nivel personal.

Iniţiem contacte, menţinem legături şi comunicăm cu persoane oficiale,lideri religioşi pentru cunoaşterea şi respectarea principiilor de credinţă ale bisericii.

Director Departament Relaţii Publice şi Libertate Religioasă: pastor Mugurel Asaftei

Misiunea femeii

Departamentul Misiunea femeii există pentru a susţine, a încuraja şi a provoca femeile adventiste de ziua a şaptea în umblarea lor de zi cu zi ca ucenice ale lui Isus Hristos şi ca membre ale Bisericii Sale mondiale.

Misiunea departamentului este, în sens mai larg, comună tuturor creştinilor – acela de a înălţa pe Hristos în Biserică şi în lume.

Mai precis, noi suntem chemate să:

 • Înnobilăm femeile ca persoane de o valoare inestimabilă, deoarece acestea au fost create şi răscumpărate
 • Permitem femeilor să aprofundeze credinţa şi experienţa lor de creştere spirituală şi reînnoire
 • Construim relaţii în rândul femeilor din biserica lume ca să încurajeze legături de prietenie şi susţinere reciprocă şi schimbul de idei creative şi informaţii
 • Consiliem tinerele femei adventiste, încurajând implicarea lor şi crearea de oportunităţi pentru ca acestea să-şi atingă potenţialul lor în Hristos
 • Abordăm preocupările femeilor într-un context global
 • Oferim perspectivele unice ale femeilor pentru problemele cu care se confruntă biserica mondială
 • Căutăm căi extinse de slujire creştină dinamică pentru femei
 • Provocăm fiecare femeie adventistă cu potenţialul ei pentru a completa darurile date altor femei şi bărbaţi ce muncesc împreună pentru a promova misiunea globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea astfel încât noi, ca femei, prin împlinirea pe care în mod personal am găsit-o în Isus Hristos, să fim împuternicite să împărtăşim vestea bună în familiile noastre, în rândul credincioşilor noştri şi printre cei nemântuiţi din întreaga lume.

Responsabil departament Misiunea Femeii: Alina Lupu

Sănătate și Temperanță

Departamentul Sănătate şi Temperanţa promovează un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Cor. 10:31).

Misiunea Departamentului:

 • Pentru a promova un stil de viaţă sănătos pentru cea mai bună stare a corpului, minţii şi sufletului (1 Tes. 5:23) spre slava lui Dumnezeu (1 Cor. 10:31)
 • Pentru a restaura imaginea morală a lui Dumnezeu în om prin vindecarea rănilor pe care păcatul le-a făcut
 • Pentru a ajuta la vestirea Evangheliei, după cum braţul drept ajută întregul organism

Filozofie:

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este de părere că omul a fost făcut iniţial după chipul lui Dumnezeu. Intrarea păcatului în lume a afectat imaginea divină şi a dus la o separare a omului de Creatorul său, în detrimentul aspectului fizic, mental şi spiritual. Biserica crede că slujirea sănătăţii în alinarea suferinţei şi tratarea bolii poate contribui direct la restaurarea întregului om.

Departamentul de Sănătate şi Temperanţă al Bisericii – prin educaţie, învăţătură, exemplu şi prin legile de viaţă sănătoasă înţelese şi acceptate – poate ajuta omenirea în evitarea bolilor cauzate de încălcarea principiilor de sănătate. Astfel, departamentul poate contribui la evitarea bolii, la restaurarea sănătăţii aici, pe pământ, şi la reconcilierea omului cu Dumnezeu, care este o pregătire pentru viaţa veşnică ce va urma.

Biserica acceptă responsabilitatea de a face cunoscut lumii pe Hristos şi crede că aceasta include obligaţia morală de a păstra demnitatea umană prin obţinerea unui nivel optim de sănătate fizică, mintală şi spirituală. Pe lângă slujirea celor care sunt bolnavi, această responsa¬bilitate se extinde şi asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educaţie sanitară eficientă şi prin călăuzire în promovarea unei sănătăţi optime, fără a folosi tutun, alcool, alte droguri sau hrană necurată. Unde este posibil, membrii sunt încurajaţi să adopte o dietă preponderent vegetariană.

Acest departament promovează şi dezvoltă un mod sănătos de vieţuire prin:

 • susţinerea şi promovarea unor principii de viaţă sănătoase privind alimentaţia, munca, odihna, recreerea;
 • educaţia preventivă în ceea ce priveşte consumul de alcool, cafea, tutun, droguri. Această componentă include: programe de abandonare a fumatului, cursuri de gătit, cercuri de sănătate, programe anti-stres şi alte activităţi asemănătoare;
 • folosirea mijloacelor raţionale pentru profilaxia şi tratarea afecţiunilor; implicarea în suferinţa umană pe principiul dragostei faţă de om, vizând nu numai bunăstarea fizică ci şi mintală, spirituală şi socială, plecând de la premisa că o sănătate fizică şi mintală bună constituie fundamentul pentru o bună dezvoltare spirituală.

Director Departament Sanatate si Temperanta: pastor Costel Iosub

Organizații

ADRA

Înfiinţată în 1956, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este organizaţia umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi reprezintă principala modalitate de implicare instituţională în activităţile caritabile ale acesteia.

Cu toate acestea, ADRA se implică în proiecte de care beneficiază întreaga populaţie şi oferă sprijin în mod necondiţionat, indiferent de orientarea religioasă a beneficiarului. În plus, activitatea ADRA este clar separată de activităţile religioase şi nu oferă niciodată sprijin financiar sau de orice altă natură pentru a influenţa opţiunea religioasă a beneficiarilor.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este printre cei mai activi promotori ai libertăţii religioase şi de conştiinţă la nivel mondial şi consideră că alegerea unei religii ţine de convingerea personală, iar convertirea este o experienţă a credinciosului ce are loc sub influenţa Duhului Sfânt, nefiind în niciun fel legată de oferirea şi primirea de avantaje materiale.

Responsabil: pastor Cotruță Willy

Website

http://www.adra.ro

Centre de sănătate

Centrul de Sănătate Podiș, Bacău

Centrul de Sănătate Podiş este o instituţie non-profit care reuneşte dotările unui spital modern (asistenţă medicală calificată, investigaţii) cu posibilităţile terapeutice ale unei staţiuni. „Arma” principală cu care luptăm împotriva bolilor şi suferinţei este un program complex, capabil să producă ameliorarea sau chiar reversia (vindecarea) problemelor de sănătate.

Scopul nostru ca institutie este de a facilita ajungerea intr-o masura cat mai mare la aceasta stare de sanatate deplina.

Responsabil: pastor Constantin Iosub

Website:

http://www.podis.ro

Centru de Sănătate Ivești, Galați

Aceasta institutie își propune să ajute oamenii (din orice categorie socială, etnică sau religioasă) ca prin folosirea unor metode simple și naturale cum ar fi: exercițiul fizic, hidroterapia, nutriția vegetariană, masajul, utilizarea rațională și corectă a unor plante și o credință fermă în Vindecătorul Divin, să susțină natura în lupta sa împotriva bolii.

Capelan: pastor Nunu Ionuț

Website:

https://saned.ro

Instituții educaționale

Grădinițe

 • Grădinița Școlii Gimnaziale Adventiste Matca
 • Grădinița Mărgăritare Roman
 • Grădinița Celestino Bacau
 • Grădinița Bambi Galati

Școli

 • Școala Gimnazială Adventistă Matca, jud. Galați
 • Școala Primară Adventistă Piatra Neamț

Licee

 • Liceul EVISS Iași
Sola Scriptura

Institutul de Studii Biblice Sola Scriptura “Sola Scriptura” propune cursanţilor săi trei forme de învăţământ:

 • prin corespondenţă;
 • prin curierat pentru persoanele nevăzătoare (cursuri pe suport audio);
 • online (www.solascriptura.ro)

Institutul de Studii Biblice Sola Scriptura pune la dispoziţia celor intersați următoarele cursuri online sau / şi prin corespondenţă:

 • „Curs Academic de citire a Bibliei” cu durata de 2 ani.
 • „Secretele biblice ale sănătăţii”, curs de sănătate generală;
 • „Nutriţie”, curs de alimentaţie sănătoasă;
 • „Când dragostea se întoarce acasă”, curs de familie;
 • „Parabolele Domnului Hristos”;
 • „Fericirile de pe munte”;

În zona Moldova există șapte filiale ale Sola Scriptura, astfel:

Centre publice cu librărie şi bibliotecă:

 • Bacău,
 • Iaşi,
 • Piatra Neamţ,
 • Suceava;
 • Vaslui
 • Galați

CONTACT

FILIALA MOLDOVA

(pentru judetele Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea)

Adresa pentru corespondență: C.P. 94 O.P. 9 BACAU, JUD. BACAU COD 600490

Daca vreti sa ne vizitati ne gasiti la adresa: Str. Caisilor nr. 2, Bacau, tel: 0234581358

PIATRA NEAMT

Adresa pentru corespondență: C.P. 404 O.P. 4, PIATRA NEAMT, JUD NEAMT COD 610340

IASI

Adresa pentru corespondență: C.P. 797 O.P. 3, IASI, JUD. IASI COD 700137

Daca vreti sa ne vizitati ne gasiti la adresa: Str. Arcu nr. 19, Iasi, tel: 0332 107 373

SUCEAVA

Adresa pentru corespondență: C.P. 750 O.P. 7, Str. Stefan cel Mare, nr. 53, bl. G apt. 4, tel: 0330 802 465