Prezentare și Istoric

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (Seventh-day Adventist Church) este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care mărturiseşte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Biserica îşi îndeplineşte misiunea în aşteptarea iminentei reveniri a Domnului Isus Hristos.

Denumirea Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea se referă la două aspecte majore ale credinţei lui Isus, fundamentate pe adevărul biblic al Scripturei: credinţa în revenirea iminentă a Domnului Isus Hristos şi respectarea zilei de Sabat ca memorial al creaţiunii şi semn al răscumpărării.

Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea este o familie ce are o formă de conducere preponderent reprezentativă, aleasă în mod liber. Forma de conducere reprezentativă a Bisericii recunoaşte că autoritatea aparţine credincioşilor Bisericii, iar responsabilitatea executivă pentru administrarea Bisericii este delegată unor organisme reprezentative și unor slujbaşi reprezentativi.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Conferința Moldova reprezintă Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.

Istoric

Istoria Bisericii Adventiste în România începe la jumătatea sec. XIX. Conferinţa Moldova ca structură administrativă începe să se formeze în anii 1920 când a fost organizatã Biserica Adventistã de Ziua a Șaptea în România pe trei Conferințe și o misiune (4 zone; notă: termenul “conferință” a fost preluat la acea dată din limba engleză și desemnează ;i azi o structură organizatorică la nivel zonal în cadrul Bisericii Adventiste). La conducerea Conferintei Moldova a fost ales pastorul Ștefan Demetrescu.

Teritoriul Conferinței Moldova cuprindea la aceea dată Basarabia și Bucovina în afara celor opt județe care reprezintă astăzi Conferinţa Moldova.În 1927 teritoriul Uniunii a fost împãrtit în șase Conferințe locale, dintre care două în zona Moldovei: Conferința Moldova de Sud (cu sediul la Focșani) și Conferinta Moldova de Nord (cu sediul la Iași).

În anii 1931-1932 sediul Conferinta Moldova de Nord se mutã la Cernãuti unde fiinteazã pânã în anul 1944. Dupã anul 1944 Bucovina și Basarabia sunt atașate URSS și Conferința Moldova revine pe teritoriul românesc la Bacãu. Aici are patru sedii de-a lungul timpului: în str. Ștefan cel Mare; str. Filimon Sârbu; str. Energiei și ultimul pe str. Oituz nr. 53 unde funcționează și în prezent.