Concepția adventistă despre Creație

Ted Wilson weekly 18 decembrie 2023

Cât I-a luat lui Dumnezeu să creeze tot ceea ce vedem în jurul nostru? Pastorul Ted Wilson, președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, prezintă adevărurile de fundamentale ale Bibliei care susține convingerea noastră nr. 6. Parcurgeți împreună cu pastorul Wilson Geneza 1 și 2, subliniind interpretarea ei literală ca fiind un eveniment recent, de șase zile, și semnificația ei în instituirea Sabatului. Aflați cum această convingere despre Creație ne poate modela înțelegerea autorității lui Dumnezeu și ne poate influența credința în mântuire prin neprihănirea lui Hristos. Explorați diferite puncte de vedere cu privire la durata Creației și puneți-le în contrast cu Spiritul Profeției și cu învățăturile biblice, reafirmând convingerea adventistă într-o Creație literală și implicațiile ei teologice, în special în ceea ce privește Sabatul și a doua venire a lui Hristos. Însoțește-ne în această călătorie de afirmare a credinței, căutând o înțelegere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu și a vocii Sale autoritare în ceea privește creația.

Urmăriți această serie săptămânală cu pastorul Ted Wilson pentru a contracara înșelăciunile diavolului cu adevărul lui Dumnezeu.

🔗 Pentru mai multe detalii asupra acestei convingeri fundamentale, vizitați https://adventist.ro/1544/creatia/.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *