Găsește o biserică

Bisericile de pe teritoriul Conferinței Moldova sunt locașuri de slujire, centre de viețuire creștină practică.
În continuare găsiți câteva repere pentru a putea contacta și cunoaște mai bine aceste comunități ale credinței. Apăsați pe numele județului pentru a selecta județul dorit.

Galați
BisericaAdresaCod poștal
Barceanr. 625, Barcea807005
Bereștistr. Trandafirilor, nr. 248, Berești805100
BuceștiBucești, com. Ivești807171
Cudalbinr. 79, Cudalbi807105
Cuza VodăCuza Vodă, com. Slobozia Conachi807271
Galați Betaniastr. Prunari, nr. 10, Galați800496
Galați Betelstr. Grădina Veche, nr. 13, Galați800142
GhidigeniGhidigeni807145
Gohornr. 11, Gohor807155
Grivițanr. 42, Grivița807160
Iveștinr. 855, Ivești807170
Matca 1nr. 581, Matca807185
Matca 2str. Cocorasca, nr. 1128, Matca807145
Mălureninr. 42, Mălureni, com. Nicorești807223
MoscuMoscu, Târgu Bujor805201
Pecheanr. 2, Pechea807240
Priponeștinr. 138, Priponești Vale, com. Priponești807254
RogojeniRogojeni, com. Suceveni807286
Satu Costistr. Rândunelelor, nr. 1, Satu Costi807326
Slobozia Corninr. 95, Slobozia Corni, com. Ghidigeni807151
SmârdanSmârdan807275
SuceveniSuceveni807285
Târgu Bujorstr. Partizanilor, nr. 17, Târgu Bujor805200
Tecucistr. Alecu Russo, nr. 5, Tecuci805300
TraianTraian807052
Țepustr. Principală, nr. 82, Țepu807305
UngureniUngureni, com. Munteni807206
Valea Măruluinr. 235, Valea Mărului807320
Vrancea
BisericaAdresaCod poștal
Adjudstr. 1 mai, nr. 17, Adjud625100
Bordești de Josnr. 55, Bordești de jos, com. Bordești627046
Bordești de SusBordești627045
CălieniCălienii Vechi, com. Nănești627217
Ciorăștinr. 149, Ciorăști627080
Ciușleanr. 446, Ciușlea, com. Garoafa627142
DumbravaDumbrava, com. Gura Văii607222
Dumbrăveninr. 477, Dumbrăveni627105
Dumitreștinr. 81, Dumitrești627110
Fitioneștinr. 666, Fitionești627135
Focșanistr. Avântului, nr. 8, Focșani620075
Gugeștinr. 2005, Gugești627155
MărășeștiMărășești625200
Panciustr. Mareșal Ion Antonescu, nr. 56, Panciu625400
RăduleștiRădulești627402
Râmniceninr. 584, Râmniceni, com. Măicănești627192
Tâmboieștinr. 7, Tâmboiești627355
TrestieniTrestieni, com. Tâmboiești627361
Vaslui
BisericaAdresaCod poștal
AlbeștiAlbești737005
BălțațiBălțați737526
Bărtălușinr. 142, Bărtăluși-Mocani, com. Puiești737426
Bârladstr. Dr. Codrescu, nr. 10, Bârlad731069
Cioca-BocaCioca-Boca, com. Scheia707477
Corninr. 53, Corni Albești737006
DudaDuda-Epureni737230
Ghergheștinr. 462, Gherghești737270
Hușistr. Al. I. Cuza, nr. 41, Huși735100
Mălușteninr. 311, Mălușteni737350
MireniMireni, com. Coroiești737139
Negreștistr. 1 Decembrie, nr. 8, Negrești735200
Peicaninr. 81, Peicani, com. Găgești737257
Perieninr. 44, Perieni, com. Probota707397
PoganaPogana737410
Poieneștinr. 45, Poienești Vale, com. Poienești737422
Poienești Dealnr. 147, Poienești Deal, com. Poienești737422
RafailaRafaila, com. Todirești737541
Vaslui Betelstr. Izvoarelor, nr. 7, Vaslui730016
Vaslui Maranatastr. V. I. Popa, nr. 12, Vaslui730159
ZorleniZorleni737635
Bacău
BisericaAdresaCod poștal
Asăustr. Libertății, nr. 134, Asău607020
Bacău Centrustr. Energiei, nr. 23, Bacău600273
Bacău Speranțastr. Republicii, nr. 107, Bacău600304
Bacău Șerbăneștistr. Siretului, nr. 9-11, Bacău600380
Berești-Tazlăunr. 337, com. Berești – Tazlău607050
Bogdăneștinr. 435, Bogdănești601040
Bucșeștinr. 45, Bucșești, com. Poduri607466
BudeștiBudești, com. Plopana607441
Buhușistr. Mircea Voievod, nr. 13, Buhuși605100
Comăneștistr. Banatului, nr. 12A, Comănești605200
Comăneștistr. Speranței, nr. 2, Comănești605200
Enăcheștisat Enăchești, com. Berești – Tazlău607052
Grigoreninr. 14, Grigoreni, com. Scorțeni607553
Gura VăiiGura Văii607220
Hârjanr. 230, Hârja, com. Oituz607368
LeontineștiLeontinești, com. Areoani607016
Luizi-Calugarastr. Principală, nr. 976, Luizi-Călugăra607295
Moineștistr. Atelierelor, nr. 5, Moinești605400
NicoreștiNicorești, com. Pârgărești607427
OdobeștiOdobești, com. Secuieni607659
Oituznr. 1245, Oituz607365
Oneștistr. D. Gherea, nr. 5, Onești601040
PodișPodiș, com. Mărgineni607319
Poduristr. Principală, nr. 429, Poduri607465
Răcăciuninr. 36, Răcăciuni607480
Răcăuținr. 358A, Răcăuți, com. Ștefan cel Mare607611
Răchitișnr. 4, Răchitiș, com. Strugari607211
RădoaiaRădoaia, com. Parava607397
SănduleniSănduleni607530
ScărigaScăriga, com. Livezi607291
Sloboziastr. Tazlău, nr. 9, Slobozia Onești601002
Strugarinr. 212, Strugari607595
Târgu Ocnastr. Mihai Viteazu, nr. 8, Târgu Ocna605600
TemeliaTemelia, com. Gura Văii607226
Iași
BisericaAdresaCod poștal
BoatcaBoatca, com. Dagâța707157
Boroșoaianr. 135, Boroșoaia, com. Plugari707361
Deleninr. 13, Deleni, com. Ciorțești707077
Dolheștinr. 166, Dolhești707180
Frumușicanr. 123, Frumușica707292
GârbeștiGârbești, com. Țibana707533
Glodenii Gânduluinr. 68, Glodenii Gândului, com. Țibănești707546
GorbanGorban707210
Goruninr. 221, Goruni, com. Tomești707517
Hârlăustr. Dealu Viilor, nr. 14, Hârlău705100
Horleștinr. 57, Horlești, com. Rediu707407
Horlești Voineștinr. 202A, Horlești (Voinești)707260
Iași Betaniastr. Vânători, nr. 6, Iași700309
Iași Maranathastr. Iarmaroc, nr. 3-5, Iași700198
Iași Sărăriestr. Sărărie, nr. 127, Iași700116
Moșnanr. 283, Moșna707340
Pașcanistr. M. Kogălniceanu, nr. 3, Pașcani705200
PaușeștiPaușești, com. Dumești707189
PietrișPietriș, com. Dolhești707182
Poiananr. 122, Poiana, com. Deleni707169
Poienițanr. 217, Poieni Hârtoape, com. Vânători707578
Răsboieninr. 200, Răsboieni, com. Țibănești707549
Rediunr. 352, Rediu707405
Satu NouSatu Nou, com. Schitu Duca707442
ScânteiaScânteia707425
Slobozianr. 61, Slobozia, com. Voinești707603
SpineniSpineni, com. Andrieșeni707017
Strunganr. 69, Strunga707465
Târgu Frumosstr. T. Neculuță, nr. 11, Târgu Frumos705300
Todireștinr. 212, Todirești707505
ȚibăneștiȚibănești707545
Țipileștinr. 27, Țipilești, com. Popricani707387
Neamț
BisericaAdresaCod poștal
Bicazstr. Brazilor, nr. 10, Bicaz615100
Bicazu Ardeleanntr. 40, Bicazu Ardelean617065
Bodești de Josnr. 53, Bodești de jos617071
Bodești de Susnr. 485, Bodești de sus, com. Bodești617071
Cuejdiunr. 294, Cuejdiu, com. Garcina617202
Doljestinr. 318, Doljești617160
Dumbrava RoșieDumbrava Roșie617185
GirovGirov617210
Gorunnr. 20B, Gorun, com. Oniceni617282
Horiastr. Alexandru cel Bun, nr. 96, Horia617245
Miron Costinnr. 92, Miron Costin, com. Trifești617476
Oniceninr. 139, Oniceni617280
PângărațiPângărați617305
Piatra Neamț Dărmăneștistr. Mihai Viteazu, nr. 78, Piatra Neamț612062
Piatra Neamț Maranatastr. Humăriei, nr. 29, Piatra Neamț (cartier Sărata)617159
Piatra ȘoimuluiPiatra Șoimului617320
Poatra Neamț Mărăței (Laodicea)str. Progresului, nr. 84, Piatra Neamț610161
RomanBd. Republicii, nr. 24, Roman611010
Roznovstr. Gării, nr. 32, Roznov617390
Solcanr. 15B, Solca, com. Oniceni617291
Ștefan cel Marenr. 371, Ștefan cel Mare617435
Târgu Neamțstr. R. Teoharie, nr. 18, Târgu Neamț615200
ToșorogToșorog, com. Bicazu Ardelean617065
TupilațiTupilați617480
ȚoliciȚolici617318
Vadstr. Principală, nr. 1295, Vad, com. Dragomirești617171
Botoșani
BisericaAdresaCod poștal
Bajurastr. Păcii, nr. 1A, Bajura, Darabani715101
Barancanr. 71, Baranca Deal, com. Hudești717106
BarancaBaranca, com. Cristinești717212
Bobuleștistr. Principală, nr. 397, Bobulești717387
Botoșani Betelstr. Barbu Lăzăreanu, nr. 8, Botoșani710263
Botoșani Speranțastr. S. Varnav, nr. 9, Botoșani710087
Buceceastr. Calea Națională, nr. 76, Bucecea717045
CălugăreniCălugăreni, com. Ungureni717417
ConceștiConcești717055
Cornești Darabanistr. Al. Ioan Cuza, Cornești, Darabani715100
Costeștinr. 19B, Costești, com. Răchiți717312
Darabanistr. N. Iorga, nr. 5, Darabani715100
DămideniDămideni, com. Românești717341
Dorobanți IDorobanți, com. Nicșeni717292
Dorobanți IIDorobanți, com. Nicșeni717292
Dorohoistr. Nicolae Băclescu, nr. 6, Dorohoi715200
Dragalinanr. 140, Dragalina, com. Cristinești717107
DumbrăvițaDumbrăvița, com. Ibănești717216
HlipiceniHlipiceni717205
HorodișteaHorodiștea717297
Ibăneștistr. Centru, nr. 664, Ibănești, com. Cristinești717215
LișmănițaLișmănița, Darabani715103
Manoleștinr. 12, Manolești, com. Mihai Eminescu717254
MovileniMovileni, com. Concești717056
RomaRoma717335
Săvenistr. 1 Decembrie, 25, Săveni715300
Selișteanr. 38, Seliștea, com. Mileanca717283
SmârdanSmârdan, com. Suharău717366
TătărășeniTătărășeni, com. Havarna71791
Văculeștinr. 385, Văculești717445
VlădeniVlădeni717460
Suceava
BisericaAdresaCod poștal
AdâncataAdâncata727005
Arborenr. 63, Arbore727015
Argelnr. 75, Argel, com. Moldovița727386
Benianr. 5, Benia, com. Moldova Sulița727381
Botușnr. 1228, Botuș, com. Fundu Moldovei727266
Brașcanr. 11, Brasca, com. Ciprian Porumbescu727127
BrășteniLungeni, nr. 25, Broșteni727075
Burdujenistr. 22 Decembrie, nr. 118, Suceava (Burdujeni)720132
Calafindeștinr. 489, Calafindești727105
Capu Codruluinr. 84, Capu Codrului, com. Păltinoasa727416
Călinești Vasilachenr. 31, Călinești-Vasilache, com. Dărmănești727157
Câmpulung Moldovenescstr. Mihai Eminescu, nr. 30, Câmpulung Moldovenesc725100
Chirilnr. 10A, Chiril, com. Crucea727151
Ciprian PorumbescuCiprian Porunbescu727125
Colacunr. 667, Colacu, com. Fundu Moldovei727269
Costananr. 287A, Costana, com. Todirești727531
DeleniDeleni, com. Pârteștii de jos727426
Dolhascanr. 245, Dolhasca727170
Dolheștii MariHolheștii-Mari727185
DorneștiDornești727210
Dumbrăvenistr. după Bancă, nr. 310, Dumbrăveni727225
Dumbrăvițanr. 50, Dumbrăvița de Jos, com. Vadu Moldovei727564
Fălticenistr. Ștefan cel Mare, nr. 9, Fălticeni725200
Gura Humoruluistr. Zimbrului, nr. 9, Gura Humorului725300
Iacobenistr. Republicii, nr. 8, Iacobeni727315
IaslovățIaslovăț, com. Emil Bodnăraș727320
Ilișeștistr. Morii, nr. 146, Ilișești727130
Izvoarele Suceveistr. Bobeica, nr. 233, Izvoarele Sucevei727330
MargineaMarginea727345
Mărițeinr. 59, Măriței, com. Dărmănești727160
Mihăilenistr. Siret, nr. 11, Mihăileni717260
Milișăuți BetelMilișăuți727360
Milișăuți Centrustr. Principală, nr. 1587, Milișăuți727360
Mitocu DragomirneiMitocu Dragomirnei727365
Moldovițastr. Demacusa, nr. 860, com. Moldovița727385
PaltinPaltin, com. Vatra Moldoviței727068
Pătrăuținr. 671, Pătrăuți727420
Poieni-Solcanr. 495, Poieni-Solca725601
ProbotaProbota, com. Dolhasca727176
Rădăuțistr. Ștefan cel Mare, nr. 63, Rădăuți725400
Satu MareSatu Mare727511
Sărăgeninr. 65, Sălăgeni, com. Dumbrăveni727226
Siminiceastr. Jolob, nr. 24, Siminicea727485
Siretstr. 9 mai, nr. 21, Siret725500
Solcastr. Republicii, nr. 40, Solca725600
Solonețnr. 130, Soloneț, com. Todirești727534
Stroieștistr. Ciucalău, nr. 611, Stroiești727500
Suceava Zamcastr. Vișinilor, nr. 5, Suceava720206
Sucevițanr. 136A, Voivodeasa, com. Sucevița727511
Todireștinr. 171, Todirești727530
ȚibeniȚibeni, com. Saiu Mare727481
Udeștinr. 760A, Udești727535
Vadu MoldoveiVadu Moldovei727560
Vamastr. Vasile Lupu, nr. 14, Vama727590
Vatra Dorneistr. Păcii, nr. 2, Vatra Dornei725700