Despre noi

Adventiștii sunt o comunitate creștină dinamică și o populație internațională de circa treizeci și cinci de milioane de credincioși și aparținători, răspândiți în aproape toate țările lumii. Din anii 1920, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este cult recunoscut de statul român și prezintă oamenilor speranța unei lumi mai bune, posibilă prin întoarcerea lui Isus Hristos pe pământ, dar și principii pentru o viață sănătoasă și plină de sens în această lume.

Biserica Adventistă în România

Primul om care a predicat mesajul adventist în Europa a fost Michael Belina Czechowski. El fusese preot catolic, de origine poloneză, și emigrase în SUA, unde a devenit adventist de ziua a șaptea. Întors în 1864 în Europa, a fost sprijinit de unii adventiști pentru a predica lucrurile descoperite în Biblie. La început a activat…

Read MoreLong right arrow

Prezentare și Istoric

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea (Seventh-day Adventist Church) este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care mărturiseşte pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Biserica îşi îndeplineşte misiunea în aşteptarea iminentei reveniri a Domnului Isus Hristos. Denumirea Biserica Creştină Adventistă de Ziua a…

Read MoreLong right arrow

Nume, Misiune, Valori, Logo

Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este aceea de a proclama tuturor oamenilor evanghelia veșnică, în contextul soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12, conducându-i să Îl accepte pe Isus ca Mantuitor personal și să se unească cu biserica Lui, sprijinindu-i în a se pregăti pentru apropiata Sa revenire. Numele bisericii Numele Bisericii Adventiste…

Read MoreLong right arrow

Statistici

BISERICI, GRUPE, APARTENENȚĂ Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2021 Biserici95,297Grupe72,975Membri ai bisericilor21,912,161Nou adăugați1,069,234 Rezumat al statisticilor la 31 decembrie 2020 Biserici92,876Grupe72,562Total aderări21,723,992Nou adăugați803,430 DENOMINATIONAL EMPLOYEES Summary of Statistics as of December 31, 2020 Pastori hirotoniți, activi (cu normă întreagă și cu normă parțială)20,924Totalul angajaților activi (cu normă întreagă, cu normă parțială, ocazionali)322,120 MISIUNE ÎN…

Read MoreLong right arrow