Instructorul Școlii de Sabat

Şcoala de Sabat este principalul sistem de educaţie religioasă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi are patru scopuri: 

    1. Studiul Scripturii
    2. Părtășia
    3. Acțiuni evanghelistice
    4. Intensificarea misiunii mondiale

Această pagină a fost realizată cu scopul de a-i ajuta pe instructorii Școlii de Sabat și pe membrii acesteia în studiul săptămânal și pentru pregătirea discuțiilor de la grupă.

 

Planul studiului Școlii de Sabat

2024t2ro

Alte resurse