Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o biserică creștină apărută în urmă cu peste un secol și jumătate, în America. Ea numără aproximativ treizeci de milioane de credincioși și aparținători, răspândiți în aproape toate țările lumii. Între primii adventiști europeni au fost și cei din România, începând cu anii 1870. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este cult recunoscut de statul român și prezintă oamenilor perspectiva unei lumi mai bune, posibilă prin revenirea lui Hristos pe pământ.

O avertizare respinsă

De-a lungul veacurilor, Dumnezeu Și-a trimis mesagerii pentru a proclama calea vieții, încurajându-i pe toți să „își ia crucea” și să-L urmeze. Când William Miller a început să predice mesajul advent, acesta a fost în general acceptat de biserici, deoarece mesajul tindea să îi întărească pe membri în credința lor. Cu toate acestea, în scurt timp, pastorii și liderii religioși ai bisericilor organizate au respins mesajul unei judecăți iminente și al revenirii lui Hristos. Pe măsură ce mesajul profetic a fost respins de aceste biserici, un întuneric spiritual a coborât asupra lor, fiind observat pe scară largă.

Urmărește clipul