Prelegerile pentru Săptămâna de Rugăciune 2022

În perioada 03 – 10 decembrie 2022, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România organizează Săptămâna de Rugăciune. Anul acesta întreg evenimentul are ca titlu: „Faceți ucenici!” și ne invită pe fiecare să mergem la pas cu Mântuitorul, învățând ce înseamnă să fim ucenici și să facem ucenici.

InfoMoldova 29 noiembrie 2022

În perioada 03 – 10 decembrie 2022, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România organizează Săptămâna de Rugăciune. Anul acesta întreg evenimentul are ca titlu: „Faceți ucenici!” și ne invită pe fiecare să mergem la pas cu Mântuitorul, învățând ce înseamnă să fim ucenici și să facem ucenici.

Mesajul Președintelui

În urmă cu două mii de ani, Isus a adresat unui mic grup de pescari de pe țărmurile Galileei următoarea invitație: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Aceștia „îndată […] au lăsat mrejele și au mers după El” (versetul 22). În timpul petrecut cu Isus, viețile lor au fost schimbate pentru totdeauna.

Astăzi, Isus îi cheamă pe oameni să fie ucenicii Săi. Ucenicia începe cu urmarea lui Isus – cu a petrece timp cu El în studiu biblic și rugăciune, urmând calea Lui. Prin pasajele Scripturii și noi putem sta la picioarele lui Isus și asculta învățăturile Sale. Privim cum îi vindecă pe orbi și pe șchiopi. Vedem râvna Lui atunci când curăță templul și blândețea Lui, atunci când îi binecuvântează pe copilași. Vedem cum Își descoperă dragostea pentru vrăjmașii Săi și cum Își călăuzește prietenii. Asemenea ucenicilor din vechime, suntem martori ai învățăturilor Lui profunde. Privim uimiți ultimele scene ale vieții Lui pământești. Bucurându-ne la învierea Lui, putem umbla în continuare cu ucenicii spre Emaus, când „a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:27).

Când am fost „cu Isus” (Faptele 4:13), suntem gata să acceptăm chemarea Lui, care ne spune: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:19,20).

Vă invit să petreceți un timp special cu Isus în timpul acestei Săptămâni de Rugăciune când vom analiza cu atenție ce înseamnă să Îl urmăm.

Ted N.C. Wilson, președinte, Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Citește materialul pentru fiecare zi:

 1. Vineri – Faceți ucenici! de Aurel Neațu
 2. Sabat dimineață – Voi merge să fac ucenici de Ted Wilson
 3. Sabat după-amiază – Ucenicul creativ de Emil Jigău
 4. Duminică – Ce este un ucenic? de Glenn Townend
 5. Luni – Creșterea ca ucenic al lui Isus de S. Joseph Kidder
 6. Marți – Trăind ca un ucenic de Joel Okindoh
 7. Miercuri – A face ucenici – o chemare profundă de Miroslav Kis
 8. Joi – Costul uceniciei de Anna Galeniece
 9. Vineri – Bucuria de a fi ucenic de Dwain N. Esmond
 10. Sabat dimineață – Dovada adevăratei ucenicii de Ellen G. White
 11. Sabat după-amiază – Provocările uceniciei de Georgel Pîrlitu
 12. Lecturi pentru copii – Eu voi merge de Charles Mills

Acest material poate fi descărcat în format PDF de aici.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *